Dräneringsarbete pågår.

Ekerö Markanläggnings­tjänster Dränering/­Grundisolering